top of page

תכנון וייצור מחברים

מחבר 6 פין יצוק מגומי על כבל. המחבר פותח עבור חברת אלביט להתאמה למחבר נקבה דגם 5010. קיימת אדהזיה (הדבקה) מושלמת בין המחבר לבין הכבלבשל יציקת המחבר מגומי. סגירת הבורג המרכזי על התותב הנקבי שבמחבר דגם 5010 יוצר אטימות מלאה בשל האלסטיות של הגומי.

 

מחבר נקבה 6 מגעים יצוק על כבל (יציקת גומי).

מוגן מים.

מיועד למכשיר קשר לפי דרישות לקוח.

 

גיפור גומי סיליקוני על מחבר מולטי פיני.

 

מחבר זכר דו פיני לזרם גבוה.

יצוק על כבל גומי.

יציקת הגומי מיועדת לתנאי ים.

המגרעת בתקע אינה מאפשרת מגע מקרי.

 

שקע יצוק גומי על כבל לפי דרישת לקוח, המאפשר קשר קווי למטוס בזמן שהייתו בדת"ק.

קע יצוק גומי על כבל לפי דרישת לקוח, המאפשר קשר קווי למטוס בזמן שהייתו בדת"ק.

תקע יצוק גומי על כבל לפי דרישת לקוח, המאפשר קשר קווי למטוס בזמן שהייתו בדת"ק.

יציקת פוליפרופילן עם 30% סיבי זכוכית יצוק על מחבר RF מחווט לכבל.

מחבר פלסטי דו-פיני יצוק על כבל ע"י פוליפרופילן וגומי תרמופלסטי בצבע ירוק (משמש לאטימה כנגד כוונת לייזר).

המחבר משמש לחיבור כבל ה- PTT לכוונת הלייזר. החומר האלסטי בחלקו הקידמי של המחבר מאפשר לחיצתו לכוונת ובכך נוצרת אטימות. החלק האלסטי בחיבור הכבל (strein relief) מאפשר שחרור מאמצים, ובכך מונע שבירתו.

bottom of page